Športový rybolov

O revíre

Náš súkromný rybárský revír poskytuje jedinečné zážitky a rybárske úspechy pre každého rybára. Návštevníci si môžu od nás zakúpiť vlastnoručne ulovené ryby alebo môžu trénovať svoje majistrovstvo pri ich zdolávaní.

Súkromný rybník Motorcycle Tanya sa nachádza v širsom centre obce Tvrdošovce (Západné Slovensko). Je bohato zarybnený a pravidelne udržovaný. Je ideálnym miestom relaxu nielen pre rybárov, ale aj nerybárov - ich rodinných príslušníkov.

Prístup k vode je upravený a vhodný aj pre začínajúcich rybárov. V bezprostrednom okolí rybníka sú vybudované aj prístrešky pre rybárov. Niekoľko metrov od rybníka sa nachádza posedenie a ohnisko, kde je možnosť grilovania. V letných mesiacoch je v prevádzke aj bufet Motorcycle MM Pub. Pre tých najmenších návštevníkov je k dispozícii detské ihrisko s hojdačkami a pieskoviskom. Za rybníkom sa nachádza aj malá farma s rôznymi domácimi zveiratkami. (ovečky, barančeky, kačičky i sliepočky, atď.)
Prídte a spojte príjemné s užitočným, relax a zdravú výživu v podobe vlastnoručne ulovenej rybky z rybníka Motorcycle Tanya...

Prevádzkový poriadok

Rybník Motorcycle Tanya, Mikuláš Mojzeš, Juraja Dózsu 1, 941 10 Tvrdošovce

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy pridelilo rozhodnutím číslo 7497/2015 - 6.1 ( 11. decembra 2015) Mikulášovi Mojzešovi výkon rybárskeho práva na tejto ostatnej ploche – ,, Vida tó “ (3,96 ha), k.ú. Tvrdošovce, Nové Zámky na účely podnikania v osobitnom režime. Mikuláš Mojzeš je zároveň vlastníkom nasadených rýb, stará sa o pravidelné zarybnenie a zdravotný stav v súlade s potravinovým kódexom.

Podmienky rybolovu platné od 1. júna 2017 ( zmeny pravidiel a cien sú vyhradené!):

 1. Každý loviaci je povinný pri vstupe sa zaregistrovať, predložiť doklad totožnosti a zakúpiť si povolenku.
 2. Loviť ryby možno na dva prúty opatrenými jedným návezcom + rybárskym bičom ( háčiky bez proti hrotu).
 3. Loviť ryby a manipulovať s rybárskym náradím je oprávnený len držiteľ platnej povolenky zakúpenej u nás.
 4. Z dôvodu zvýšenia váhovej kategórie kaprov pri poslednom zarybnení je loviaci povinný používať veľký podberák (80x80), podložený matrac, dezinfekciu na ošetrenie rýb.
 5. Množstvo a druh návnady nie sú obmedzené, musia však byť zdravotne nezávadné (nesmú byť skysnuté, plesnivé, toxické).
 6. V prípade ulovenia dravca, okamžite kontaktovať prevádzkovateľa, podržať rybu v podberáku.
 7. Pri nedodržaní pravidiel rybolovu môže byť loviaci vyhostený a musí spôsobené škody uhradiť. V prípade krádeže bude na loviaceho podané trestné oznámenie.
 8. Vstup loviacich detí do 12 rokov je možný iba v sprievode dospelej osoby.
 9. Počas rybárskych pretekov je rybársky revír vyhradený len pre loviacich, ktorí sa zúčastňujú pretekov.
 10. Každý návštevník jedná na svoje riziko a zodpovednosť. Mikuláš Mojzeš nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú návštevníkovi na území rybárskeho revíru.
 11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto rybárskeho poriadku počas sezóny a návštevník je povinný registrovať tieto zmeny.
 12. Pri odchode z revíru je návštevník povinný ohlásiť ukončenie návštevy obsluhe v kancelárii, odovzdať zapožičané veci.
 13. Po získaní povolenky loviť možno bez registrácie SRZ.

Obsádka

Amur biely - ryba z čeľade kaprovite.
Karas - je ryba z čeľade kaprovité.
Kapor obyčajný - je ryba z čeľade kaprovité. Je najväčšou rybou na Slovensku.
Šťuka - je z rodu sladkovodných dravých rýb z čeľade šťukovité.
Zubáč veľkoústy - je druh ryby z čeľade ostriežovité.

Fotogaléria okolia a galéria úlovkov

Cenník vstupeniek a rýb

 • dospelý za deň a udicu - letný čas 5,- € - zimný čas 4,- €
 • deti do 12 rokov maju vstup 3,- €

Vstup deti do 12 rokov je možný len v sprievode dospelej osoby.

 • kapor (predaj ryby do max. 3kg) 3,80 €/kg
 • kapor s váhou vyššou ako 3 kg je nepredajný!

Všetky ceny vstupeniek sú uvedené v 20% DPH, ceny rýb sú uvedené vrátane 10% DPH.

Otváracia doba a kontakt

Letný čas: v mesiacoch ... od 7:00 do 20:00 hod.
Zimný čas: v mesiacoch .... od 8:00 do 17:00 hod.


Kontakt:

Mikuláš Mojzeš

Mobil: +421 905 619 524
E-mail: mmhdpub@gmail.com
Adresa revíru: Juraj a dózsu 12 , 941 10 Tvrdošovce (okr. Nové Zámky)
© 2017 MM Pub. Všetky práva vyhradené.